سیم نمره ۱.۵ افشان ( ۱.۵ × ۱ )
برای زوم دو بار کلیک کنید

سیم نمره ۱.۵ افشان ( ۱.۵ × ۱ )

افشارنژاد خراسان
زمان ارسال سفارشات:
دوشنبه
رنگ بندی:
رنگ سیم و کابل
  • کارتن:
    1
    تعداد در کارتن: 100
    1740 تومان